احتمالاً بارها در ورود به شبکه‌های اجتماعی یا ورود به وب‌سایت‌های مختلف، واژه‌های Login و Log in را دیده‌اید. شاید بد نباشد کمی از تفاوت آنها با یکدیگر، بدانیم. از سویی دیگر، این مطلب، مقدمه‌ای است برای نوشتن مطلب بعدی که به فاصله‌ی کمی آن را قرار خواهم داد.

در فرهنگ واژگان Cambridge، برای واژه login  دو تعریف آورده شده است: 

1- a ​name that you ​enter in ​order to be ​able to use a ​computer ​system
 
2- a ​place on a ​screen that you ​click (= ​press) in ​order to ​start using a ​computer ​system
 
اگر بخواهیم به فارسی بیان کنیم تقریباً چنین چیزی است:
۱- نامی [مانند username و password] که به منظور استفاده از یک سیستم کامپیوتری وارد می‌کنید.
۲- با کمی اغماض، صفحه‌ای که به منظور ورود به سیستم، در مقابل کاربر قرار دارد.
البته در برخی جاها login و logon معادل هم استفاده می‌شوند و تفاوت‌های جزئی هم میان آن دو وجود دارد. اما login کاربرد بیشتری دارد.
همینطور در فرهنگ لغت Cambridge، واژه log in یا log on (تفاوتی قائل نشده) اینگونه بیان شده است:
 
to ​connect to a ​computer ​system by putting in a particular set of ​letters or ​numbers.
 
معادل فارسیِ آن که البته واضح است:
کانکت شدن (متصل شدن) به یک سیستم کامپیوتری با وارد کردن مجموعه‌ای از حروف و اعداد.
برخی میان log in و log on تمایز قائل می‌شوند که البته در محدوده‌ اصطلاحات فنی نیست. اما اگر خیلی کنجکاوید، ‌می‌توانید نگاهی به اینجا بیندازید.
 
اما تفاوت login و log in چیست؟
 
login اسم و گاهی صفت است و در همین جایگاه به کار می‌رود. برای نمونه: User login page
log in فعل است و در جایگاه فعل کاربرد دارد. برای نمونه: Log in to Facebook
 
جمع بندیِ
 
اگر بخواهم مثالی بزنم، در واقع صفحه‌ای که کاربر در آن اطلاعات کاربری (username و password) را وارد می‌کند، صفحه‌ی login نام دارد. پس از وارد کردن اطلاعات، کاربر روی گزینه‌ی log in کلیک می‌کند تا اطلاعاتِ وارد شده احراز هویت (authentication) شوند و در صورت صحت، او با موفقیت وارد سیستم می‌شود.
اگر بخواهیم یک مثال کاربردی برای درک بیشتر بزنیم، می‌توان این جمله را بیان کرد:
 
you log in to twitter using your login information.
 
پی نوشت: این خلاصه‌ای از تفاوت میان Login و Log in بود که امیدوارم مفید بوده باشد. یک بنده خدایی هم در این سایت کلی توضیح داده که login فعل نیست. شاید به دلیل اینکه در سال‌های گذشته برخی افراد -و اتفاقاً از بین انگلیسی زبان‌ها هم- این دو واژه را در جای غلط به کار می‌بردند یا می‌برند. شاید بد نباشد نگاهی هم به آن بیندازید: http://loginisnotaverb.com