دیشب در حال جستجوی مطلبی در گوگل بودم، که به یک نام برخوردم. 

بهتر بگویم. به یک عنوان. 

یا بهتر بگویم، به نامی که در پیشوند آن یک عنوان هم بود. 

نمونه‌ی آن را خیلی شنیده‌ایم و می‌شنویم. برای نمونه، مهندس فلانی. دکتر فلانی. حکیم فلانی.

نام و عنوانی که من دیدم، سومین نمونه‌ی بالا بود. یک حکیم. یک حکیمِ اهل ایران.

با معنایی که از حکیم در ذهن داشتم، ایشان در نظرم فردی بسیار عاقل و عالم جلوه آمد. البته منظورم از معنای حکیم، بررسی آن به لحاظ ترمینولوژی و واژه‌شناسی نبود. منظورم مفهوم کلی آن در ذهنم بود. 

طبق اخلاقی که دارم، در این گونه موارد، که نام بزرگی را می‌بینم یا می‌شونم که پیش از این او را نمی‌شناختم، شروع می‌کنم به جستجو درباره او و آشنا شدن با او. و شاید هم اگر خیلی در نظرم جذاب باشد، مطالعه زندگی‌نامه یا آثار و کتاب‌های او. 

در جمله قبلی گفتم اگر برایم جذاب باشد. امیدوارم این واژه در آن عبارت، در نظر خواننده‌ی این نوشته، چشمِ رنگی، بینی سر بالا، یا مصادیق جذابیت‌های عامِ امروزی، انگاشت نشود. جذابیت، در نگاه هر کس، ممکن است فاکتورها و معیارهای گوناگونی داشته باشد.

از اصل داستان دور نشویم.

کار اصلی را رها کردم و شروع کردم به جستجو درباره آن حکیم تا بیشتر او را بشناسم. 

هرچه بیشتر جستجو کردم، حجم عناوین و القاب او بیشتر می‌شد، و نسبت‌های داده شده به او عجیب‌تر و اغراق‌آمیز‌تر می‌شد، اما مطلبی، حرفی، سخنی، نظریه‌ای، یا حتی سفسطه‌ای غیر قابل فهم، از او پیدا نکردم که هر چند اندک، بتواند حجمِ بزرگِ اغراق‌ها و توصیف‌ها و  القاب او را توجیه کند.

تا نیمه‌های شب، بیش از یک ساعت به طور جدی جستجو کردم. اما در نهایت جز تعدادی ویدیو و کلیپ از صحبت‌های او، چیزی عایدم نشد. 

صحبت‌ها هم ابداً در حدی نبود که بتواند توجیهی بر القاب و عناوین او باشد.

خلاصه. 

به این نتیجه‌ رسیدم که با یک جریان سازی و تبلیغات رسانه‌ای رو به رو هستم و بهتر است نامی را که شنیدم، با تمام عظمت ظاهری آن، در جایی از ذهنم به خاک بسپارم و آن نام را نیز مانند بسیاری از نام‌های پر زرق و برق، اما بی حاصل، فراموش کنم.

اما در نهایت این داستان برایم یک لذت داشت. یا بهتر بگویم، یک لذت را برایم تکرار کرد.

این لذت که همواره سعی می‌کنم به القاب و عناوین حبابی تکیه نکنم. همیشه به دنبال این هستم که حباب‌هایی که در زندگی با آنها رو به رو می‌شوم را، بترکانم. البته این ترکاندن، ابتدا نیاز به تشخیص حباب دارد که گاهی کار آسانی نیست. اما تشخیص آن و ترکاندن به موقع آن، موجب می‌شود تا جای ممکن از تکیه دادن به حجم بی حاصلی از هوا، خودداری کنم.

تا آن لحظه با حباب‌های زیادی رو به رو شده بودم. حبابِ شاعر، نویسنده، مهندس، دکتر. اما تا به حال با حبابی از جنس حکمت - به آن صراحت - برخورد نکرده بودم. 

خوشحالم که آن را برای خودم ترکاندم.