در مطالبی که پیش‌ از این منتشر کردم، با عنوان تفاوت Login و Log in و تفاوت Log in و Sign in ، با توجه به بازخوردی که دریافت کردم، احساس کردم که کار بی‌هوده‌ای انجام نداده‌ام. بنابراین تصمیم گرفتم مطلب دیگری را ارائه دهم تا باز هم برخی واژه‌های انگلیسی را بررسی کنیم و با تفاوت برخی از اصطلاحات و واژه‌ها که معنای نزدیک به هم دارند و ممکن است با یکدیگر اشتباه گرفته شوند، بیشتر آشنا شویم. مطالب با موضوع واژه‌های انگلیسی را از این به بعد با عنوان «طعمِ انگلیسی» منتشر می‌کنم تا نسبت به سایر مطالب، قابل تمییز باشد.

در این‌جا می‌خواهیم سه واژه‌ی Copy و Duplicate و Replicate را بررسی کنیم تا با معنا و کاربرد هر یک بیشتر آشنا شویم.

Copy

واژه‌ی کپی، معمولاً به معنای «بازتولید» (reproduction) به کار برده می‌شود. این به آن معناست که کپی، یک نتیجه‌ی بازتولید شده از نسخه‌ی اصلی است. همچنین، بهتر است این را به یاد داشته باشید که ما می‌توانیم یک کپی را، از یک کپی دیگر (و نه لزوماً از نسخه‌ی اصلی) نیز ایجاد کنیم.

به دو مثال زیر توجه کنید:

1. Robert asked his assistant to copy the letter in a separate sheet of paper.

رابرت از دستیارش درخواست کرد تا نامه را در یک صفحه‌ از کاغذِ دیگر، کپی کند.

2. Francis copied the notes in his diary.

فرانسیس، نوشته‌ها را در دفتر خاطراتش کپی کرد.

در هر دو جمله‌ی بالا، واژه‌ی کپی در معنای «بازتولید» به کار برده شده. به آن معنی که یک نسخه‌ی دیگر به جز نسخه‌ی اصلی ایجاد شود. در نتیجه، دو جمله‌ی بالا را می‌توانیم به صورت زیر بازنویسی کنیم:

1. Robert asked his assistant to reproduce the letter in a separate sheet of paper.

2. rancis reproduced the notes in his diary.

مفهوم دو جمله‌ی بالا همان مفهوم کپی کردن را می‌رساند.

در رابطه با نحوه‌ی ایجاد کپی‌ها، شخص می‌تواند کپی‌ها را هم از روی سند اصلی (اورجینال) و هم از روی کپی‌های دیگر، ایجاد کند. برای نمونه، به نامه در مثال اول توجه کنید. رابرت برای ایجاد یک کپی، درخواست کرده است. این کپی، ممکن است از نامه‌ی اصلی ایجاد شود. اما بعداً، زمانی که نامه‌ی اصلی ارسال شد، رابرت به یک کپی دیگر از همان نامه احتیاج پیدا می‌کند. او پیش از این، یک کپی از همان نامه را دارد. و حالا گرچه به اصل نامه دیگر دسترسی ندارد، اما برای ایجاد یک کپی دیگر از نامه، مشکلی وجود ندارد.

همچنین، یک کپی، لزوماً ظاهری دقیقاً مشابه با اصل ندارد. برای نمونه، فرض کنید در روزنامه، یک قطعه شعر وجود دارد که شما آن را دوست دارید. بنابراین تصمیم می‌گیرید یک کپی از آن تهیه کنید (تا بعداً آن را در فیسبوک یا اینستاگرام خود منتشر کنیدwink). بنابراین یک خودکار و یک تکه کاغذ کافی است تا شما آن را برای خود یادداشت نمایید. این یک کپی است. اگر چه ظاهرش ممکن است دقیقاً شبیه نوشته‌ی اصلی نباشد.

ذکر این نکته مفید است که واژه‌ی کپی در هر دو حالت اسم (noun) و فعل (verb) استفاده می‌شود.

در نهایت این را نیز ذکر می‌کنیم که، واژه‌ی کپی عمدتاً با اسناد، نقاشی، و غیره به کار می‌رود.

Duplicate

واژه‌ی Duplicate معمولاً در معنای «یک کپیِ یکسان» (an identical copy) به کار می‌رود. برای نمونه، هنگام ایجاد یک فاکتور دستی، معمولاً رایج است که از کاغذ کربنی (کاغذ کاربن) برای ایجاد یک کپی دیگر از فاکتور، استفاده می‌شود که به آن Duplicate می‌گویند.

حال به دو مثال زیر توجه کنید:

1. He duplicated the key.

او کلید را کپی کرد.

2. Angela considered her friend as a duplicate of her sister.

آنجلا دوست خود را بسیار شبیه به خواهرش یافت. (گویی یک کپی از خواهرش است!)

در هر دو جمله، واژه‌ی Duplicate، به معنای یک کپی برابر (یکسان) استفاده شده است. در نتیجه می‌توانیم دو جمله‌ی بالا را این گونه بازنویسی کنیم:

1. he made an identical copy of the key.

2. Angela considered her friend as an identical copy of her sister.

شما باید به یاد داشته باشید که واژه‌ی Duplicate، عمدتاً به صورت اسم، و گاهی اوقات به صورت فعل استفاده می‌شود.

بر خلاف آنچه در مورد واژه‌ی Copy ذکر کردیم، معمولاً برای ایجاد یک Duplicate، شما به نسخه‌ی اصلی نیاز دارید. به این دلیل که Duplicate، یک کپیِ یکسان، یا یک بازتولیدِ دقیق از نسخه‌ی اصلی است.

برای نمونه، به کلید فکر کنید. فرض کنید شما به کلید دیگری از یک کلید نیاز دارید. بنابراین، یک کلید دیگر که دقیقاً مشابه با کلید اصلی است، ایجاد می‌کنید. آن کلید، به عنوان duplicate key شناخته می‌شود. یعنی یک کلیدِ دقیقاً بازتولید شده از کلید اصلی. نه یک کپی.

این به آن دلیل است که Duplicate، یک کپی کاملاً یکسان در ظاهر است که مانند نسخه‌ی اصلی عمل می‌کند.

حال به برخی تفاوت‌های Duplicate و Copy می‌پردازیم.

در معنی

 • Copy به معنای باز تولید است. (Reproduction)
 • Duplicate به معنای یک کپیِ یکسان است. (an identical copy)

در کاربرد

 • واژه‌ی Copy، اغلب در رابطه با اسنادِ نوشتاری، نقاشی (ترسیمی) و مانند آن به کار می‌رود.
 • واژه‌ی Duplicate، عمدتاً در رابطه با اشیاء به کار می‌رود.

نقش در سخن

 • واژه‌ی Copy، معمولاً هم به صورت اسم و هم به صورت فعل کاربرد دارد.
 • واژه‌ی Duplicate، عمدتاً به صورت اسم به کار برده می‌شود و خیلی گاه به گاه به صورت فعل استفاده می‌شود.

ایجاد

 • شما می‌توانید یک Copy از چیزی را، هم با استفاده از اصلِ آن، و هم با استفاده از کپی‌های دیگر ایجاد کنید.
 • برای ایجادِ یک Duplicate از چیزی، شما معمولاً به اصل آن احتیاج دارید.

در ظاهر

 • یک کپی، لزوماً نیاز نیست از لحاظ ظاهری با اصلِ آن دقیقاً شباهت داشته باشد.
 • یک Duplicate، با اصل خود دقیقاً مشابه است.

Replicate

در فرهنگ لغت، چنین تعاریفی از این واژه ارائه شده است:

 • دوباره ایجاد کردن یا انجام دادن چیزی، دقیقاً به همان روش.
 • کپی کردن یا تکرار کردن چیزی.
 • در زیست‌شناسی: replicate کردنِ یک ارگانیسم، سلول، یا DNA، به معنای تولید یک کپیِ دقیق از آن است.

بنابراین، در واقع مفهوم آن به واژه‌های Copy و Duplicate نزدیک است. اما عموماً، این واژه در زیست‌شناسی و اخیراً در حوزه کامپیوتر به کار می‌رود.

به مثال زیر توجه کنید:

Computer viruses replicate themselves and are passed along from user to user.

ویروس‌های کامپیوتری خودشان را تکثیر می‌کنند و از کاربری به کاربر دیگر انتقال می‌یابند.

شما نیز می‌توانید در فرهنگ‌های لغت، مثال‌های بیشتری را یافته و مطالعه کنید تا به تفاوت‌های میان این واژه‌ها بیشتر پی ببرید.

منابع:

1. www.differencebetween.com

2. www.differencebetween.com

3. dictionary.cambridge.org

پی نوشت یک) امیدوارم توانسته باشم این مطلب را به صورت واضح و گویا ارائه دهم. اگر در جایی، ایراد، اشکال، کم و کاستی وجود دارد، ممنون می‌شوم آن را تذکر بدهید.

پی نوشت دو) در حوزه‌ی مرتبط با کامپیوتر، تفاوتی میان CD Duplication و CD Replication وجود دارد که به دلیل طولانی شدن مطلب، و کمی تخصصی بودن، نیاز دیدم تا در مطلب جدیدی توضیح داده شود. امیدوارم در آینده فرصتی فراهم شود تا بتوانم آن را نیز ارائه دهم.