ایشان ما هستیم. آن یکی ایشان‌ها هم که در دست ما هستند، محصول یک باغچه‌ی کوچک هستند. البته اینو بگم که اصلاً دلتون فلفل نخواد. خیلی تند بودن. خیلی زیاد! (: 

پی‌نوشت) اگر برداشتتون از عکس دو نفره عکس من با شخص دیگری بود، نگردید. پیدا نمی‌کنید! من فلفل‌ها رو به عنوان موجود زنده حساب کردم. البته شاید هم می‌شد گفت عکس چند نفره! به هر حال باید یه عنوان پیدا می‌کردم. حالا کسی نیاد گیر بده واحد شمارش انسان نفره و از این جور پروتکل‌ها و داستان‌ها برای ما تعریف کنه. (: