در گام اولِ طرح همراه با کتاب، به سراغ کتاب هبوط، اثر معلم گران‌قدر، دکتر شریعتی رفتم. 

این نخستین اثری نبود که از ایشان می‌‌خواندم و البته برخی از بخش‌های همین کتاب را پیش‌تر، بیش از سه بار خوانده بودم. اما فرصتی شد تا آن را کامل‌تر و بهتر بخوانم.

کتابی که روایت است. تاریخ است. نثر است. شعر است. مناجات است. نیایش است. و شاید هم هیچ‌یک از اینها نیست و صدای سخن گفتنِ یک روح بزرگ است. کتابی که با روح آدمی بازی می‌کند. 

نمی‌خواهم الآن (با فهم اندک خود) صحبتی از این اثر قوی و عمیق بکنم و دوست دارم اگر فرصت و مهلتی بود، در مطلبی دیگر درباره‌ آن جداگانه بنویسم.