من معمولاً اس ام اس‌ های تبلیغاتی رو نمی‌خونم و نخونده حذف می‌کنم. همون‌طور که شرکت‌های تبلیغاتی اجازه دارند که بی اجازه به من پیامک بزنند، من هم اجازه دارم نخونده حذف کنم. اما این بار گفتم یه بار بخونم ببینم چی نوشته(ببینم چی از جون من میخواد!) و خوندم. بعد از مدت‌ها که پیام‌های تبلیغاتی از این جنس رو نخونده بودم، دیدم چه قدر پیشرفت کردن. از استفاده کردن از تکنیک‌های روانشناسی گرفته (آگاهانه، یا غیر آگاهانه؟!) تا وعده‌های وسوسه‌کننده!

من پیام رو به سه بخش غیر برابر! تقسیم می‌کنم. بخش اول که با کروشه قرمز مشخص کردم، گل سرسبد پیامه! طولانی‌ترین بخش پیام، که قند تو دل مخاطب آب می‌کنه و مخاطب رو حسابی آماده می‌کنه تا بخش دوم پیام رو بخونه. مخاطب هم، احتمالاً باید خوشحال بشه و البته ممنون که خطش مجوز مربوطه رو دریافت کرده!

در بخش دوم (کروشه آبی)، می‌رسیم به بخش اصلی پیام. همون بخش که به خاطرش، شرکت محترم کارش به کار من افتاده و یادی از بنده کرده! این بخش البته کوتاه نوشته شده تا از شیرینی بخش اول کم نشه.

در بخش سوم (کروشه سبز) هم دوباره اشاره‌ای به همون پاداش دلربا شده تا اگر احیاناً در بخش دوم کمی از شیرینی آن کاسته شده بود، دوباره اضافه بشه و مشترک گرامی هم‌چنان حس و حال خوبی داشته باشه و عدد مورد نظر رو به شماره مورد نظر، ارسال کنه!