این کلید را از بچگی داشته‌ام. نمی‌دانم چرا الآن هم به آن کلید می‌گویم! شاید یک تکه فلز، یک شیء، یک دکوری، یک خاطره، یا هر چیز دیگر. با هر کاربرد دیگر. اما دیگر کلید نیست. کلیدی که دیگر، کلید نیست!