دیشب وقتی منظره‌ی کوچه رو دیدم، نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و دوربین به دست افتادم به جون کوچه و خیابون و دار و درخت.wink 

بعد از مدت‌ها برفِ درست‌حسابی نباریدن، دست‌کم برای من تجربه‌ی لذت‌بخشی بود. خصوصاً دیدن منظره‌ی برف در شب که من خیلی دوست دارم.

چند تا از عکس‌ها رو هم اینجا قرار دادم.