این مطلب را فقط به منظور راهنمایی می‌نویسم و هیچ قصد دیگری مانند تخریب و تبلیغ منفی علیه شرکتی خاص ندارم. اما اگر هم چنین نتیجه‌ای حاصل شود، حاصل عملکرد خود مجموعه است. (دست‌کم در این تاریخ و دست‌کم در ارائه‌ی این محصول)

تصویر یک پنیر را با بسته‌بندی و پس از باز کردنِ بسته در زیر مشاهده می‌کنید. لااقل اگر برای اولین بار قصد خرید آن را داشته باشید، شاید مفید واقع شود.

آنچه واضح است این است که، قالب پنیر، از هر سمت نیم سانتی متر با بسته‌بندی فاصله دارد! از آنجا که تصویر واضح است من ترجیح می‌دهم توضیحِ اضافی ندهم. به هر حال این یک راهنمایی بود.

پی‌نوشت) من درباره مزه‌ پنیر ترجیح می‌دهم چیزی نگویم چون بستگی به ذائقه‌ی افراد دارد و نمی‌توان بر اساس آن تصمیم گرفت.