این مطلب را فقط به منظور راهنمایی می‌نویسم و هیچ قصد دیگری مانند تخریب و تبلیغ منفی علیه شرکتی خاص ندارم. اما اگر هم چنین نتیجه‌ای حاصل شود، حاصل عملکرد خود مجموعه است که در تصویر مشاهده می‌کنید. (دست‌کم در این تاریخ و دست‌کم در ارائه‌ی این محصول)

تصویر یک پنیر را با بسته‌بندی و پس از باز کردنِ بسته‌بندی در زیر مشاهده می‌کنید. لااقل اگر برای اولین بار قصد خرید آن را داشتید، شاید مفید واقع شود.

آنچه واضح است، این است که قالب پنیر، از هر سمت نیم سانتی متر با بسته‌بندی فاصله دارد! چون تصویر واضح است من ترجیح می‌دهم بیشتر توضیح ندهم. به هر حال این یک راهنمایی بود.

پی‌نوشت) من درباره مزه‌ پنیر ترجیح می‌دهم چیزی نگویم چون بستگی به ذائقه‌ی افراد دارد و نمی‌توان بر اساس آن تصمیم گرفت.