سلام. 

این اولین مطلب این وبلاگ است که در حال حاضر در حال نوشتنش هستم. این جا وبلاگ خودمانی است. برخی حرف‌ها را فقط می‌شود در جاهای خودمانی (یا خودمونی) گفت و این وبلاگ هم یکی از همان جاهاست که در یکی از گوشه و کنارهای پرت وب شروع به نفس کشیدن کرد.

چه از کسانی که یک بار وارد این فضا می‌شوند و می‌روند و چه از کسانی که می‌مانند و همسفر می‌شوند، ممنونم. گرچه در اینجا، مخاطبی خاص، یا مخاطب خاصی، در هدف من نیست. این جا برای کسب و کار نیست که به دنبال مشتری باشم. کسی هم که می‌آید و می‌خواند، از سر لطف اوست. 

تا به حال کم و بیش در شبکه‌های سوشال بوده‌ام. اما ترجیح دادم مکان دیگری را انتخاب کنم که اگر بشود در مطالب بعدی سیری در سفرم در این شبکه‌ها می‌کنم و از آنها هم خواهم گفت. اما احساس می‌کنم این جا یک خانه پایدارتر است و البته خانه‌ای با امکانات بیشتر.